Projecten

De Rosendals

In Nederland heeft een ongeboren kind recht op bescherming vanaf 24 weken zwangerschap, vanwege de levensvatbaarheid bij een eventuele geboorte. Nu is dát al (veel) te laat, maar wist je dat je in Canada dit recht pas hebt nadat je bent geboren? Sinds 1988 is abortus tijdens alle negen maanden van de zwangerschap gratis en legaal!

Joseba steunt ‘de Rosendals’. Het gaat hierbij om het werk van een (van oorsprong Nederlands) echtpaar, dat zich in Canada fulltime als vrijwilliger inzet in de strijd tegen abortus. De Rosendals werken voor CCBR, een organisatie die als motto heeft ‘to make abortion unthinkable’. De organisatie bestaat uit jonge professionals en getrainde vrijwilligers die ervoor zorgen dat het pro-life standpunt iedere dag aan de orde komt: in scholen, universiteiten, kerken, de (social) media en op straat. CCBR verwacht van hun vaste medewerkers dat zij voor hun eigen inkomen zorgen door middel van een betrokken en stabiele kring van donateurs (zoals dit bijvoorbeeld ook gebruikelijk is bij organisaties als Wycliffe en MAF). Ook alle andere activiteiten en materialen van CCBR worden betaald vanuit fondsenwerving.

Joseba zorgt er verder voor dat men in Nederland gebruik kan maken van de jarenlange kennis en ervaring van CCBR, bijvoorbeeld door lezingen te organiseren waarin ‘de Rosendals’ (Maaike en Nick) over hun werk vertellen, door gebruik te maken van het materiaal van CCBR of door verbindingen te leggen tussen ‘de Rosendals’ / de CCBR en Nederlandse initiatieven op pro-life gebied.

 

 

Toerusting

Wist je dat er meer redenen zijn dan ‘je mag niet doden’ om uit te leggen waarom jij niet voor abortus bent? Zou een ongeboren leven eigenlijk geen mensenrechten moeten hebben vanaf het prille begin? Je hoeft niet per se christelijk te zijn om goede argumenten te hebben voor de beschermwaardigheid van het (ongeboren) leven!

In Nederland is er goede hulpverlening voor vrouwen en meisjes die onbedoeld zwanger zijn geraakt, zoals bijvoorbeeld vanuit Siriz. Daarnaast vragen de christelijke partijen aandacht voor het ongeboren leven in de politiek en proberen zij de wetgeving rondom abortus ter discussie te stellen. Ook wordt er voorlichting gedaan op scholen rondom seksualiteit en het voorkomen van een zwangerschap. Verder wordt er actie gevoerd om het brede publiek te bereiken met wat een abortus inhoudt, bijvoorbeeld door Schreeuw om Leven.

Al met al wordt er veel gedaan om de pro-life gedachte handen en voeten te geven. Wat Joseba daar aan toe wil voegen, is praktische handvatten aanbieden om als individu het gesprek goed aan te kunnen gaan over je standpunt. Daarom zet Joseba zich in om mensen met de nodige kennis en vaardigheden toe te rusten, door middel van lezingen en workshops over pro-life apologetiek. Joseba richt zich vooral op christelijke jongeren, omdat zij tijdens hun werk, stage, of studie in situaties komen waarbij zij dit goed kunnen gebruiken en omdat zij aan het begin staan van hun (maatschappelijke) leven. “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.”

Nieuws

Poederooijse Dagen D.V. 11-13 juli 2024

Na het succes van vorig jaar hoopt dit jaar de 2e editie van de Poederooijse dagen plaats te vinden. Ook Joseba hoopt aanwezig te zijn, iedereen van harte welkom!...

Nieuwsarchief

Contact

Contacten met de stichting verlopen via:
info@stichtingjoseba.nl