Toerusting

Wat zeg jij als mensen vragen waarom je tegen abortus bent? Misschien ‘dat je niet mag doden’, omdat dit in de Bijbel staat? En als je gesprekspartner niet in God gelooft, ben je dan uitgepraat, denk je? Of blijven er dan nog goede argumenten over vóór de beschermwaardigheid van het ongeboren leven? Je zou ook een tegenvraag kunnen stellen, zoals:

  • Waarom zou een ongeboren mensje eigenlijk geen mensenrechten moeten hebben vanaf het prille begin?
  • Waarom zou een mensenleven in de baarmoeder minder waarde hebben dan jij of ik?

Er wordt in Nederland al veel gedaan om de pro-life gedachte handen en voeten te geven. Zo is er goede hulpverlening voor vrouwen en meisjes die onbedoeld zwanger zijn geraakt. Daarnaast vragen de christelijke partijen aandacht voor het ongeboren leven in de politiek en proberen zij de wetgeving rondom abortus ter discussie te stellen. Ook wordt er voorlichting gedaan op scholen rondom seksualiteit en het voorkomen van een zwangerschap. Tot slot wordt er in de samenleving aandacht gevraagd voor het ongeboren mensenleven en wordt er soms actie gevoerd om daarvoor op te komen.

Wat Joseba daar aan toe wil voegen, is dit: mensen helpen een goed gesprek te kunnen voeren over de waarde en de rechten van het ongeboren mensenleven. Daarvoor zijn zowel goede argumenten nodig als goede gespreksvaardigheden.

Joseba zet zich in om mensen met de nodige kennis en vaardigheden toe te rusten, door middel van lezingen en workshops rondom pro-life apologetiek. Joseba richt zich vooral op christelijke jongeren, omdat zij tijdens hun werk, stage of studie in situaties komen waarbij zij dit goed kunnen gebruiken en omdat zij aan het begin staan van hun (maatschappelijke) leven. Als jonge mensen stevig staan en uitkomen voor hun standpunt, kan dit grote gevolgen hebben.

“Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.”

Nieuws

Poederooijse Dagen D.V. 11-13 juli 2024

Na het succes van vorig jaar hoopt dit jaar de 2e editie van de Poederooijse dagen plaats te vinden. Ook Joseba hoopt aanwezig te zijn, iedereen van harte welkom!...

Nieuwsarchief

Contact

Contacten met de stichting verlopen via:
info@stichtingjoseba.nl