Wie is Joseba?

Stichting Joseba is genoemd naar een heldhaftige vrouw uit het Oude Testament (de Bijbel), die een kind in leven hield dat recht had op de troon. Voor meer uitleg over de naam en het logo van Joseba, klikt u hier.

Het bestuur van Stichting Joseba bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Voorzitter: Mw. W. van Essen – Sonnevelt
Secretaris: Mw. A.E.P. Murre – van Gilst
Penningmeester: Mw. N. Alberts
Het fiscaal nummer (RSIN nummer) van de Stichting is: 852781350
Het banknummer van de Stichting is: NL96 RABO 0358275393 (IBAN)

Stichting Joseba is ingeschreven onder KvK nummer: 57890889 (Rotterdam Rijnmond)

Het meest actuele beleidsplan vind u hier: 2022-2024.
Het meest actuele overzicht van baten en lasten van de stichting vindt u hier: 2022.

Overzichten van voorgaande jaren vindt u hier: 2020 en 2021.

anbi_fc_blauw40 Stichting Joseba heeft een ANBI STATUS. Een ANBI status heeft als voordeel dat organisaties en particulieren hun giften af kunnen trekken van de belasting en de stichting wordt gevrijwaard van het betalen van belasting over giften en schenkingen.

 

Nieuws

Kerstgroet

Ook namens familie Rosendal wensen wij u Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar! ...

Nieuwsarchief

Contact

Contacten met de stichting verlopen via:
info@stichtingjoseba.nl